تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
درباره کفایت دياليز اداره امور بیماریهاي خاص


درباره کفایت دياليز اداره امور بیماریهاي خاصکفایت دياليزاداره امور بیماریهاي خاصدکتر محمدرضا مرواریدیدرباره کفایت دياليز اداره امور بیماریهاي خاصدياليز بهترافزایش امید به زندگیعوارض کمترعوامل مؤثر در بهبود کیفیت دياليز و نحوه افزایش این کیفیت کدامند؟چگونه این کیفیت را اندازه گیری کنیم؟پایه اصلی سنجش کفایت دياليزاوره خون (Blood urea nitrogen) است.کفایت دياليزچرا اوره خون؟!.۱افزایش اوره پلاسما در حالت اورمی.۲بسیاری از عوارض به علت افزایش اوره پلاسما است..۳اوره مولکولی کوچک است و به راحتی طی ۴ ساعت دياليز برداشته می شود.نکته مهمسطح پلاسمائی اوره با میزان دریافت پروتئین و برداشت اوره ارتباط دارد.نتیجه: سطح پلاسمائی اوره به تنهايی برای کفایت دياليز کافی نیست ، میزان برداشت اوره اهمیت دارد.کفایت دياليزNitrogenous Wa

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع دياليز (محلول هاي همو دياليز)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید قسمتی از متن .ppt : دياليز (محلول هاي همو دياليز) محلول دياليز هر بیمار در هر نوبت دياليز خود حداقل به 120تا 180 لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد . برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود : 1- بافر استات 2-بافر بیکربنات سدیم مایع همودياليز  خصوصیّات مایع همودياليز حاوی الکترولیت هاي نرمال موجود در پلاسمای خون می باشد به میزانی که باعث تغییرات شدید در حین همودياليز در الکترول

ادامه مطلب  
پاورپوينت دياليز محلول هاي همو دیالی


       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از اسلایدها:محلول دياليزهر بیمار در هر نوبت دياليز خود حداقل به 120تا 180 لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد .برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود :1- بافر استات2-بافر بیکربنات سدیممیزان پتاسیم مایع دياليزاین میزان بین 5/4- 2 میلی اکی والان در لیتر می باشد .در ایران مایع دياليز اسیدی (دياليز بیکربنات )حاوی 2 میلی اکی و الان در لیتر پتاسیم می باشد .مایع دياليز استات به دو صورت پتاسیم  IوII وجود دارد که حاوی یک میلی اکی و الان و دو میلی اکی و الان در لیتر پ

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع كفایت دياليز


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 43 اسلایدقسمتی از متن .ppt :كفایت دياليزدياليز بهترافزایش امید به زندگیعوارض كمتر....عوامل مؤثر در بهبود كیفیت دياليز و نحوه افزایش این كیفیت كدامند؟چگونه این كیفیت را اندازه گیری كنیم؟پایه اصلی سنجش كفایت دياليزاوره خون (Blood urea nitrogen) استچرا اوره خون؟!افزایش اوره پلاسما در حالت اورمیبسیاری از عوارض به علت افزایش اوره پلاسما است.اوره مولكولی كوچك است و به راحتی طی 4 ساعت دياليز برداشته می شود.نكته مهمسطح پلاسمائی اوره با میزان دریافت پروتئین و برداشت اوره ارتباط دارد.نتیجه: سطح پلاسمائی اوره به تنهايی برای كفایت دياليز كافی نیست ، میزان برداشت اوره اهمیت دارد.فهرست مطالب و اسل

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره كفایت دياليز


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 43 اسلاید قسمتی از متن .ppt : كفایت دياليز دياليز بهتر افزایش امید به زندگی عوارض كمتر .... عوامل مؤثر در بهبود كیفیت دياليز و نحوه افزایش این كیفیت كدامند؟ چگونه این كیفیت را اندازه گیری كنیم؟ پایه اصلی سنجش كفایت دياليز اوره خون (Blood urea nitrogen) است چرا اوره خون؟! افزایش اوره پلاسما در حالت اورمی بسیاری از عوارض به علت افزایش اوره پلاسما است. اوره مولكولی كوچك است و به راحتی طی 4 ساعت دياليز برداشته می شود. نكته مهم سطح پلاسمائی اوره با میزان دریافت پروتئین و برداشت اوره ارتباط دارد. نتیجه: سطح پلاسمائی اوره به تنهايی برای كفایت دياليز كافی نیست ، میزان برداشت اوره اهمیت دارد.

ادامه مطلب  
پاورپوينت دياليز (محلول هاي همو دیالی)


       نوع فایل power point قابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از اسلایدهامحلول دياليزهر بیمار در هر نوبت دياليز خود حداقل به 120تا 180 لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد .برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود :1- بافر استات2-بافر بیکربنات سدیممایع همودياليز  خصوصیّاتمایع همودياليز حاوی الکترولیت هاي نرمال موجود در پلاسمای خونمی باشد به میزانی که باعث تغییرات شدید در حین همودياليز درالکترولیت هاي خون بیمار نشود .مایع همودياليز به صورت غلیظ در ظرف هاي 4 یا 5 لیتری تهیهمی گردند که با 35 بار رقیق شدن ، غلظت مطلوب

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع دیابت و دياليز


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 25 اسلایدقسمتی از متن .ppt :دیابت و دياليزدیابت و دياليز30درصد دیابتی هاي نوع 1 و40-10درصد دیابتی هاي نوع 2دچار ناسایی کلیوی میشوند.میزان مرگ ومیر وعوارض در این بیماران بیشتر از سایر بیماران دياليزی است.در دیابتی ها علایم اورمی در درجات کمتری از نارسایی کلیوی ظاهر میشود.علت مرگ ومیر بیماران دیابتی-دياليزیبیماری هاي قلبی –عروقی(30-10برابر افراد عادی)عفونتدياليز صفاقی یا همودياليز؟مزایا ومعایب دياليز صفاقی:تحمل قلبی –عروقی خوبکنترل مناسب پتاسیمخطر هیپوگلیسمی کمتر از همودياليز است.پروتیین از مایع دياليز دفع میشود.اشتها کاهش پیدا میکند.مزایا ومعایب همودياليزدربیماران با مشک

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع دياليز


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 73 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 4 اسلایدقسمتی از متن .ppt :دياليزتعریف دياليزدياليز از دو کلمه Dia به معنی از میان و Lysis به معنی عبور از یک غشاء نیمه تراوا به طرف دیگر می باشد.اهداف درمان با دياليز1- خارج نمودن محصولات نهايی و زاید ناشی از متابولیسم پروتئین مانند اوره و کراتینین در خون 2- حفظ یک غلظت مناسب و بی خطر از الکترولیت هاي سرم 3- تصحیح اسیدوز و تامین سیستم بافری بیکربنات در خون 4- خارج نمودن مایعات اضافی از بدن موارد استفاده دياليز1- نارسایی حاد و مزمن کلیه2- هیپرکالمی شدید3- اسیدوز شدید4- درمان ادم (مقاوم به درمان هاي معمولی )5- افزایش حجم مایع همراه با

ادامه مطلب  
پاورپوينت کامل درباره دياليز


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 73 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 4 اسلاید قسمتی از متن .ppt : دياليز تعریف دياليز دياليز از دو کلمه Dia به معنی از میان و Lysis به معنی عبور از یک غشاء نیمه تراوا به طرف دیگر می باشد. اهداف درمان با دياليز 1- خارج نمودن محصولات نهايی و زاید ناشی از متابولیسم پروتئین مانند اوره و کراتینین در خون 2- حفظ یک غلظت مناسب و بی خطر از الکترولیت هاي سرم 3- تصحیح اسیدوز و تامین سیستم بافری بیکربنات در خون 4- خارج نمودن مایعات اضافی از بدن موارد استفاده دياليز 1- نارسایی حاد و مزمن کلیه 2- هیپرکالمی شدید 3- اسیدوز شدید 4- درمان ادم (مقاوم به درمان هاي معمولی ) 5- افزایش حجم مایع همراه با اد

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره دياليز و محلول هاي همو دیالی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل: powerpoint نوع فایل : ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  تعداد اسلاید: 15 اسلاید  بخشی از اسلایدها : محلول دياليز هر بیمار در هر نوبت دياليز خود حداقل به 120تا 180 لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد . برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود : 1- بافر استات 2-بافر بیکربنات سدیم   میزان پتاسیم مایع دياليز   این میزان بین 5/4- 2 میلی اکی والان در لیتر می باشد . در ایران مایع دياليز اسیدی (دياليز بیکربنات )حاوی 2 میلی اک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi